Nytt på ­klock­fron­ten

Plaza Uomo - - JOURNAL -

En på klock­fron­ten i sen tid myc­ket ­ef­ter­läng­tad ny­lan­se­ring står ­Pa­ne­rai för. Det är mo­del­len Ra­di­o­mir som har upp­da­te­rats på fir­mans 1940-­bo­ett. Till skill­nad från ti­di­ga­re Ra­di­o­mir-­mo­del­ler har den nya se­ri­en fått fas­ta lug­gar. Den släpp­tes i två stor­le­kar, 47 och 42 mm. Det är fram­för allt den ­se­na­re som till­ta­lar oss med en ­nå­got me­ra lätt­bu­ren stor­lek. Den mind­re av de två har ett P.999/1 uçr­verk helt till­ver­kat av ­Pa­ne­rai själ­va, så kal­lat ­in­house, och med en gångre­serv på 60 h. Det­ta är ­Pa­ne­ra­is tun­nas­te ur­verk hit­tills. ob www.pa­ne­rai.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.