En ita­li­ensk klassiker

Plaza Uomo - - JOURNAL - ob

När det kom­mer till le­di­ga skor för de var­ma­re må­na­der­na be­hö­ver man in­te krång­la till det. En en­kel och stil­ren trai­ner i can­vas med gum­mi­su­la är ett mås­te i var­je bas­gar­de­rob. Ita­li­ens­ka Superga har se­dan 1911 till­ver­kat just det­ta. Ur­sprung­li­gen till­ver­ka­de fö­re­ta­get främst stöv­lar och re­jä­la­re skor läm­pa­de för li­vet på lan­det. Än­da se­dan 1930-ta­let för­knip­pas fir­man mest med skor för id­rot­ter som ten­nis och seg­ling. Vi fö­re­drar de mest klas­sis­ka lå­ga snör­skor­na i tå­lig bo­mulls­can­vas och med ro­bust gum­mi­su­la. Välj en bas­färg som bei­ge, vit, ma­rin­blå el­ler oliv­grön. www.superga.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.