Cu­ci­nel­li gör det igen

Plaza Uomo - - JOURNAL - Jm

Su­per­lyx­i­ga Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li är väl för­tjänt sin hajp. Vå­rens kol­lek­tion blic­kar mot de brit­tis­ka öar­na och ­sti­len hos den gam­la ti­dens kung­lig­he­ter, där väs­ten tar plats som sä­song­ens sto­ra nyhet. Kam­panj­bil­der­na med sin av­slapp­na­de nonchalans är än­nu en gång en fest för ögat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.