Mar­tin ­Gre­en­fi­eld

Plaza Uomo - - SKRÅDDERI -

Ål­der: 85 år. Gör: Mäs­terskräd­da­re. Bak­grund: Grun­da­de Mar­tin Gre­en­fi­eld Clot­hi­ers 1977 då han köp­te ­fö­re­ta­get GGG Clot­hes där han ­ha­de ar­be­tat se­dan 1947. Adress: 239 Va­ret St, Broo­klyn +1 718 497 5480 www.gre­en­fi­eldclot­hi­ers.com

Mar­tin Gre­en­fi­eld sam­man­fat­tar gär­na sin syn på vad som ut­mär­ker en bra ko­stym med Coco Cha­nels be­ving­a­de ord ”fa­shion fa­des, sty­le is eter­nal”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.