st ili­ko­nen

Fabri­zio Rol­lo

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ef­ter att upp­re­pa­de gång­er ha för­e­vi­gats av Scott ”The Sar­to­ri­a­list” Schu­man har den bra­si­li­ans­ke in­re­da­ren och stil­re­dak­tö­ren Fabri­zio Rol­lo bli­vit en in­ter­na­tio­nell sti­li­kon. Han bi­drar med en unik dos ex­cent­ri­ci­tet till sin skräd­da­de stil­grund, och tve­kar in­te att ad­de­ra ud­da möns­ter i så­väl in­red­ning­ar som out­fits. Med hem­met i São Pau­lo är han van vid att ska­pa ele­gant stil i en varm mil­jö. ”Om jag bär shorts ser jag all­tid till att bä­ra en bra skjor­ta och bra skor till”, sä­ger han till Pla­za Uo­mo. ”Och jag bär ­ald­rig kortär­ma­de skjor­tor, de

får dig att se ut som en ame­ri­kansk tu­rist. Ta i stäl­let en långär­mad ­skjor­ta och rul­la upp är­mar­na.” Ef­ter 18 år på ­bra­si­li­ans­ka Vo­gue är Fabri­zio nu fri­lans, bå­de som in­re­da­re och som mo­deska­pa­re. Mål­sätt­ning­en är en egen kol­lek­tion herr­klä­der in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.