board­walk ­em­pi­re

Plaza Uomo - - SKRÅDDERI -

Mar­tin Gre­en­fi­eld har sytt upp ­ko­sty­mer till he­la den ­man­li­ga ­en­semb­len i tv-se­ri­en Board­walk Em­pi­re. Tv-­se­ri­en, som ut­spe­lar sig i 1920-­ta­lets At­lan­tic Ci­ty och som har Ste­ve Busce­mi i hu­vud­rol­len som sta­dens kas­sör Nucky Thomp­son, ­be­höv­de 250 tids­ty­pis­ka plagg. Det här be­tyd­de ett över­flöd av krit­strecks­ran­di­ga ko­sty­mer och över­roc­kar med fic­kor för han­deld­va­pen. Och allt med

ty­ger som fanns vid den här ­ti­den. Ste­ve Busce­mi har vid frå­gor om vad som är det bäs­ta med ­se­ri­en fle­ra

gång­er ­sva­rat: ”gar­de­ro­ben”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.