Bru­no Eh rs

Fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Bru­no Ehrs är Stock­holms­fo­to­gra­fen som all­tid har äls­kat Ita­li­en. Som barn åt han sitt livs förs­ta piz­za

i Genua och lär­de sig sim­ma i Adri­a­tis­ka ­ha­vet. Bru­no kom läng­re fram i li­vet att få se få­ren be­ta vid

­Ag­ri­gen­tos an­ti­ka ko­lon­ner och nju­ta av Venedigs dim­ma i grönt vin­ter­ljus. I det­ta num­mer bo­ta­nis­erar

Bru­no till­sam­mans med skri­ben­ten Pe­ter Lo­ewe bland Ne­a­pels kun­ni­gas­te skräd­da­re. – Där lär­de vi oss hur högt byxsla­get bör va­ra: ­

in­te 40 mil­li­me­ter, in­te 50, ut­an 45!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.