Ca­ro­li­ne Hai­ner

Krönikör

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Ca­ro­li­ne Hai­ner är ­fri­lans­jour­na­list och ­för­fat­ta­re med ett för­flu­tet som film- och tv-­kri­ti­ker. ­Fa­vo­rit­fil­men he­ter ­Chi­na­town och in­ne­hål­ler, en­ligt hen­ne, värl­dens mest ­per­fekt skulp­te­ra­de läp­par. De sit­ter på Faye Du­na­way. Nu­me­ra skri­ver Ca­ro­li­ne mest om skön­het och par­fym. När hon in­te job­bar på sin and­ra ro­man Åsne­prin­sen för­stås.

– Den hand­lar om ”en kil­le som kom­mer på att han är bra på att här­ma en ås­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.