Pe­ter Lo­ewe

Skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Pe­ter Lo­ewe bor i Rom ­se­dan länge, där han var­var ny­he­ter med fe­a­tu­re­re­por­tage. I Pla­za har han bland an­nat skri­vit om ­Fer­ra­ga­mos vin­od­ling­ar i Tosca­na, in­ter­vju­at ar­ki­tek­ter som Mas­si­mi­li­a­no Fuks­as och mo­deska­pa­re som An­na Fen­di. Sta­den Ne­a­pel har se­dan länge en sär­skild plats i hans rap­por­te­ring.

– Jag äls­kar sta­den. Det är sär­skilt kul att gö­ra ett mo­de­jobb här­i­från och ­be­rät­ta om sta­dens sto­ra skräd­de­ritra­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.