Mar­cus Joons

Skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Mar­cus Joons väx­te upp i Bul­ler­by-idyl­lis­ka ­San­da­red på vi­schan ­ut­an­för Borås. Vid ­si­dan av att skri­va för Pla­za Uo­mo och and­ra tid­ning­ar som Fil­ter, Are­na, Icon och Sca­no­ra­ma, är han även ena hal­van av pop­grup­pen Ko­rall­re­ven. I det­ta num­ret har Mar­cus ­in­ter­vju­at New York-skräd­da­ren Mar­tin Gre­en­fi­eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.