höst

Sä­song­ens vik­ti­gas­te ­be­stånds­de­lar: från skräd­da­de ko­sty­mer till le­di­ga slip­sar.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

När som­ma­ren är över ställs det allt ­hög­re krav på gar­de­ro­ben. Den stil­med­vet­ne kryd­dar kläd­seln mer rätt ac­ces­so­a­rer – från plån­bo­ken och an­teck­nings­bloc­ket till glas­ö­go­nen och slip­sen. På föl­jan­de ­si­dor för­dju­par vi oss i någ­ra av sä­song­ens vik­ti­gas­te be­stånds­de­lar: från den skräd­da­de ko­sty­men till den le­di­ga slip­sen.

Kon­jaks­fär­gad Bro­gues­sko Ply­mouth, 3 299 kr, ­Oscar Jacob­son. Plån­bok, 3 090 kr, Bot­te­ga ­V ene­ta. Glas­ö­gon, 2 990 kr, Marc Jacobs. Vir­kad oran­ge slips, 599 kr, Oscar Jacob­son. Vir­kad vin­röd slips, 998 kr, YSL. Ka­len­der, 140 kr, Book­bin­ders.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.