Ed­ward green lan­se­rar ny läst

Plaza Uomo - - JOURNAL - On

Sko­till­ver­ka­ren Ed­ward Green från Nort­hamp­ton, klas­sad av många som en av de ab­so­lut främs­ta sko­ma­kar­na i värl­den, lan­se­ra­de i fjol en helt ny läst – 890 – som är en vi­da­re­ut­veck­ling av de­ras be­fint­li­ga 888. Den nya läs­ten är skarpt mejs­lad bå­de vad gäl­ler kan­ter och tå­spets, och själ­va tån är kan­ti­ga­re än på ex­em­pel­vis de­ras and­ra två läs­ter 82 och 202. www.ed­ward­green.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.