Ikon i blick­fång

Plaza Uomo - - JOURNAL - On

Milt­zen ova­la Lem­tosh fär­gat ace­tat. www.moscot.com

En klas­sisk och tid­lös bå­ge hit­tar man hos det an­ri­ka New York­mär­ket Moscot. I de­ras sor­ti­ment finns en rad iko­nis­ka mo­del­ler vär­da att sat­sa på, som den run­da el­ler den nå­got mer i sköld­padds­

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.