Hant­verk­slyx till ­Sko­ak­tie­bo­la­get

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Strax fö­re som­ma­ren blev Sko­ak­tie­bo­la­get ett lyx­mär­ke ri­ka­re –väl­kom­na Saint Cris­pin’s! Det­ta ru­mänska mär­ke, an­sett som ett av de ab­so­lut främs­ta i värl­den på skor, till­ver­kar en­dast 1 500 par om året för hand i den eg­na ­fa­bri­ken i Tran­syl­va­ni­en. Äga­ren Phillip Carr ­be­sö­ker Sko­ak­tie­bo­la­get re­gel­bun­det för att hjäl­pa kun­der­na hit­ta sin per­fek­ta sko. Pris från 12 000 kro­nor. www.sko­ak­tie­bo­la­get.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.