SEX STI­LI­GA

Plaza Uomo - - MANUAL -

Bri­des­he­ad re­vi­si­ted

En tweed­ka­vaj kan lätt bli li­te gub­big och gam­mal­dags om den är allt­för klas­sisk i mo­del­len. Välj där­för en med li­te mju­ka­re kon­struk­tion och ax­el, det pas­sar väl­digt bra ihop med det gans­ka grova yl­le­ty­get. Det finns en upp­sjö av bra tyg­till­ver­ka­re...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.