Ca­ry Grant

STI­LI­KO­NEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

När man ta­lar om tid­lö­sa sti­li­ko­ner så nämns of­tast Ca­ry Grant. Det har skri­vits fle­ra böc­ker och ar­tik­lar om skå­de­spe­la­rens mo­de­rät­ta kläd­va­nor. Den­na ikon, som rös­tats fram som en av de största man­li­ga skå­de­spe­lar­na ge­nom ti­der­na, kom egent­li­gen från en en­kel bak­grund och var duk­tig på att iakt­ta och anam­ma en klas­sisk stil från då­ti­dens gent­le­män. Ca­ry Grant var påtänkt som Ja­mes Bond i Dr. No 1962, men va­let föll på Se­an Con­ne­ry. Som den stil­ful­la man han var, har han en gång sagt ”det är in­te peng­ar­na som av­gör hur väl­klädd en man är,

ut­an hans per­son­li­ga smak”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.