Si­mon Cromp­ton

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Si­mon Cromp­ton star­ta­de blog­gen A per­ma­nent sty­le för åt­ta år se­dan, med fokus på klas­siskt och ­skräd­dat mo­de. Det som bör­ja­de som

ett in­tres­se har i dag gjort ho­nom auk­to­ri­tär på om­rå­det och till en av de ­främs­ta mo­deskri­ben­ter­na i värl­den. Hans si­da har över 300 000 uni­ka be­sö­ka­re i må­na­den, han har gett ut fle­ra böc­ker på om­rå­det och ­skri­ver

åt Fi­nan­ci­al Ti­mes, The Ra­ke och GQ. Han an­li­tas fli­tigt som kon­sult av ­lyx­va­ru­mär­ken och skräd­de­ri­er över he­la värl­den. Si­mon Cromp­tons stil är ­ele­gant och fokus lig­ger på ­skräd­da­de

plagg med hant­verks­kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.