På film

Plaza Uomo - - MANUAL -

För­ra årets bäs­ta spi­on­film The Kings­man sat­te ­åter­i­gen det skräd­da­de brit­tis­ka mo­det på ­kar­tan. Karak­tä­rer­nas skar­pa ko­sty­mer ­syd­des upp av brit­tis­ka Che­si­re be­spo­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.