So­li­to napoli

Plaza Uomo - - MANUAL -

An­rik Ne­a­pel­skräd­da­re som drivs av le­gen­da­ren Gen­na­ro So­li­to. Hans son Lui­gi re­ser ­re­gel­bun­det till fram­för allt Lon­don och USA för att träf­fa kun­der, men på ­se­na­re tid har pa­ret även vi­sat ­in­tres­se för den svens­ka mark­na­den.

Am­bro­si Napoli

Sal­va­to­re Am­bro­si är en ­renod­lad byx­skräd­da­re från Ne­a­pel och klas­sas, trots sin unga ål­der, som en av de främs­ta byx­ma­kar­na i värl­den i dag. Pre­cis som Li­ve­ra­no så har han The Ar­mou­ry att tac­ka för sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott vil­ket gett ho­nom mäng­der av kun­der i USA, Asi­en och Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.