Din gui­de till herr­gar­de­ro­ben

Plaza Uomo - - MANUAL -

Även om det klas­sis­ka herr­mo­det ­be­står av sam­ma ­grun­dingre­di­en­ser som ­all­tid ser vi än­då hur det ­stän­digt ­ut­veck­las. ­Ny­gam­la plagg som workwear­jac­kan får nu en ­re­näs­sans, och ­ska­par en le­dig, ­prak­tisk men än­då dres­sad look, här kryd­dad med en scarf och ett par moc­kabro­gues. Men ­kom­pro­mis­sa ald­rig med den klas­sis­ka skjor­tan. Vi tit­tar när­ma­re på fy­ra de­tal­jer som för­ny­ar och för­hö­jer din gar­de­rob.

Workwear­jac­ka, 4 400 kr, Engi­ne­e­red Gar­ments/Nit­ty Grit­ty. Skjor­ta, 1 200 kr, ­Sten­ströms. ­Bro­guesskor, 4 699 kr, Tric­ker's. Bröst­näs­duk lin­dad som en ­ban­da­na, 398 kr, Pa­o­lo ­A lbiz­za­ti. Par­fym, 1 800 kr, By­re­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.