Bill Mur­ray

Stiliko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Skå­de­spe­la­ren Bill ­M ur­ray som ge­nom åren gjort en rad sto­ra ­rol­ler där han kans­ke ­bli­vit mest hyl­lad i So­fia Cop­po­las Lost in Trans­la­tion men har än­då kom­mit att för­knip­pas mest med re­gi­sö­ren Wes ­A nder­son. I des­sa fil­mer har han all­tid ge­ni­a­la och li­te skru­va­de ­rol­ler som han tol­kar ma­ka­löst bra. Bill ­M ur­ray som ikon för mössan? Lo­giskt, i ­fil­men The Li­fe Aqua­tic ­spe­lar han kap­ten Ste­ve Zis­sou. ­R ol­len är en hyll­ning till den le­gen­da­ris­ke frans­ke fri­dyk­ningspi­on­jä­ren Jac­ques-Yves Cous­teau. Ge­nom he­la fil­men, lik­som ­Cous­teau of­tast sågs, bär Bill ­M ur­ray en röd topp­lu­va på sitt all­tid li­ka na­tur­li­ga som själv­kla­ra sätt. Då blir man en ikon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.