Gör re­san ro­li­ga­re

Sju stil­säk­ra val för en ele­gan­ta­re re­sa.

Plaza Uomo - - RESA -

in-ear Mo­men­tum

4 500 kr glo­be-Trot­ter 12 500 kr Ri­mo­wa Det är skill­nad på hör­lu­rar och hör­lu­rar. Gör re­san ro­li­ga­re och kor­ta­re ge­nom att väl­ja rik­tigt bra hör­lu­rar. Mo­del­len från Senn­hei­ser är ett stil­rent val som er­bju­der rik­tigt bra ljud­kva­li­tet. Pris 729 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.