Nytt från Na­po­li

Plaza Uomo - - JOURNAL -

På Pit­ti Uomo i ja­nu­a­ri fick vi för förs­ta gång­en stif­ta be­kant­skap med det nya mär­ket Si­me­o­ne Na­po­li. Mär­ket som har en hel kol­lek­tion blan­dar den ita­li­ens­ka sar­to­ri­el­la tra­di­tio­nen och kun­ska­pen med en inspiration en mo­dern de­sign. Man vill ska­pa en kol­lek­tion som ut­strå­lar funk­tion, mångsidig­het, tid­lös­het och ele­gans för ­stor­stads­man­nen. Sam­man­fatt­nings­vis tid­lös lyx helt gjord i Italien. Mär­ket kom­mer att ha trunk shows över Eu­ro­pa fram över och er­bju­der möj­lig­he­ten att kö­pa de­ras plagg mått­be­ställ­da för en in­di­vi­du­ell stil och god pass­form. www.si­me­o­ne­na­po­li.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.