Skep­par­jac­kan

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Skall ni ba­ra in­ve­ste­ra i ett stic­kat plagg i år så är det en Skip­per jac­ket från dans­ka An­der­sen-An­der­sen. Mär­ket som star­ta­de 2009 av pa­ret Cat­he­ri­ne och Pe­ter An­der­sen med fo­kus på att ska­pa rik­tigt bra stic­ka­de plagg med in­flu­en­ser från Dan­marks ri­ka ma­ri­ti­ma histo­ria. De­ras mest kän­da plagg kom att bli seglar­trö­jan. Vi slår dock ett slag för den kor­ta och grova ­kof­tan Skip­per jac­ket vil­ken fung­er bå­de som en trö­ja el­ler jac­ka. Den är rik­tigt tät­stic­kad i Italien ut­av ­me­ri­no ull och har en tung och ge­di­gen ­käns­la. Knap­par av rik­tigt horn amt funk­tio­nel­la ­fic­kor är and­ra de­tal­jer. Pris cir­ka 3 200 SEK. www.an­der­sen-an­der­sen.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.