Nya svens­ka skor

Plaza Uomo - - JOURNAL -

I vint­ras lan­se­ra­de den svens­ka sko­vårds- och ac­ces­so­arsaj­ten ­herr­stil. se ett eget sko­mär­ke un­der nam­net Myrqvist. De till­ver­kar ­rand­syd­da skor av kva­li­tets­lä­der som även skall till­ta­la en yng­re mål­grupp. Till att bör­ja med rör­de det sig om sex oli­ka mo­del­ler i oli­ka lä­der och ut­fö­ran­den. Till­verk­ning­en sker i In­di­en hos tred­je ge­ne­ra­tio­nens sko­ma­ka­re med lång er­fa­ren­het och stor kun­skap. Myrqvist äger he­la ked­jan, från de­sign till till­verk­ning och för­sälj­ning on­li­ne. Och de kan på så vis und­vi­ka onö­di­ga mel­lan­hän­der och säl­ja skor­na till ett i sam­man­hang­et bra pris. Från 1 995 kr. www.herr­stil.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.