Pris­vär­da basplagg

Plaza Uomo - - JOURNAL -

För snart två år se­dan star­ta­de mär­ket A Day’s March i Stock­holm med am­bi­tio­nen att er­bju­da stil­re­na basplagg. Gar­de­rob­små­sten i en tid­lös de­sign av hög kva­li­tet fast till vet­ti­ga priser. De lyc­kats bra. En av hem­lig­he­ter­na med var­för de kan er­bju­da så pass bra pro­duk­ter till ett för­hål­lan­de­vis lågt pris är att de skip­par mel­lan­hän­der. Sti­len är en­kel och lätt att bä­ra då pass­for­men är mo­dern. De sat­sar på rik­tigt bra ty­ger och har in­ställ­ning­en att det är bätt­re men en bra skjor­ta en tre me­di­ok­ra. www.adays­march.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.