sti­li­ko­nen

Ste­ve McQu­een

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vi har haft Ste­ve Mcqu­een som ikon här ti­di­ga­re, med all rätt. För den­na le­gen­da­ris­ka skå­de­spe­la­re för­tjä­nar det då han på ett så själv­klart sätt kun­de bä­ra upp jeans och t-shirt li­ka­väl som en ­tre­de­lad ko­stym helt na­tur­ligt. Hans klas­sis­ka ­ut­se­en­de och skick­li­ga skå­de­spel var själv­klart det som gjor­de ho­nom känd. Vid si­dan av den­na kar­riär var han även en myc­ket skick­lig ra­cer­fö­ra­re och man kun­de of­ta se ho­nom på bil­ra­cing­ba­nan i vi­ta jeans och moc­ka­boots. En av vår tids störs­ta sti­li­ko­ner i al­la ka­te­go­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.