viss­te du att ...

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ryggsäc­kar har fun­nits se­dan forn­ti­den och fyll­de då en funk­tion när jä­ga­re skul­le frak­ta med sig sitt byte hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.