Ge­or­ge Cor­ti­na

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den ame­ri­kans­ke sty­lis­ten Ge­or­ge Cor­ti­na är mest känd i mo­de­värl­den som sty­list för någ­ra av värl­dens störs­ta va­ru­mär­ken, som Cha­nel, Cal­vin Kle­in och Guc­ci. Men i herr­mo­dekret­sar har han bli­vit nå­got av en ikon, myc­ket tack va­re de många bil­der som stre­etsty­le­fo­to­gra­fen Scott ”The Sar­to­ri­a­list” Schu­man har ta­git på ho­nom. Van­ligt­vis ser vi ho­nom i ele­gant skräd­da­de dub­bel­knäpp­ta ko­sty­mer med li­ka dub­bel­knäpp­ta munkskor. Här ser vi hur han gör en en­kel look med po­lo­trö­ja och chinos till nå­got mo­dernt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.