Kän­ne­tec­ken

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ka­va­jen har inga söm­mar fram­till. Ax­lar­na har ing­en el­ler myc­ket li­ten upp­bygg­nad och får en run­dad form. Den är rakt sku­ren och bärs li­te lös, varav nam­net, att den häng­er som en säck. Gor­get som är den ver­ti­ka­la söm där kra­gen mö­ter sla­gen sit­ter lågt. Sla­gen är re­la­tivt sma­la med da­gens rå­dan­de mo­de­mått. Ka­va­jen känns även igen på att den har tre knap­par men bärs som två. Det tred­je och övers­ta knapp­hå­let är för syns skull och pres­sat mot sla­get.

Om man bär den som en ko­stym så är byx­or­na le­digt skur­na och sit­ter högt i mid­jan. De nud­dar ock­så skor­na med ett lätt li­tet veck och fotvid­den är aning­en bre­da­re än vad som va­rit på mo­det de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.