Känd från tv

Plaza Uomo - - MANUAL -

Få tv-se­ri­er är mer sti­lis­tiskt ele­gan­ta och speg­lar sin tid bätt­re än ame­ri­kans­ka Mad Men som hand­lar om re­kla­ma­re på Man­hat­tan un­der ­sex­tio­ta­let. Se­ri­ens gi­gant Don Dra­per ­spe­lad av Jon Hamm som gör ett yp­per­ligt jobb i sin ge­stalt­ning av den med­vet­na New York-man­nen un­der den­na pe­ri­od. Hans stil, helt oklan­der­ligt klas­siskt ame­ri­kansk in i mins­ta de­talj!

Mär­ken: Ox­ford Clot­hes, Paul Stu­art, J. Press, Brooks Brot­hers, Ralph Lau­ren Skräd­da­re och mått­sytt: Mar­tin Gre­en­fi­eld, Mr Ned, Le­o­nard Logs­dail, Mil­lers Oath

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.