Kän­ne­tec­ken

Plaza Uomo - - MANUAL -

En tyd­ligt mar­ke­rad och upp­byggd ax­el och ett kraf­ti­ga­re bröst­par­ti med gröv­re kan­vas som mel­lan­lägg. Mid­jan är smal och tyd­ligt mar­ke­rad och läng­den är re­la­tivt lång. Det­ta ger en timglas­for­mad sil­hu­ett som på­min­ner om en uni­form. Ko­stym­ka­va­jer­na har näs­tan ute­slu­tan­de två slit­sar el­ler i vis­sa fall ing­et alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.