Hac­king jac­ket

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det finns få sa­ker som känns så brit­tiskt som tweed­ka­va­jen. Ett av de van­li­gas­te ­ut­fö­ran­de­na kal­las för hac­king jac­ket. Det är egent­li­gen en rid­ka­vaj som an­vän­des när man ja­ga­de till häst. Mo­del­len känns igen på den sma­la pass­for­men och de sned­ställ­da fic­kor­na som är lät­ta att kom­ma åt när man sit­ter till häs­ten. Den har en mitt­slits som fal­ler snyggt och de­lar sig när man sit­ter. Den har näs­tan all­tid tre knap­par och är näs­tan ­all­tid sydd i ru­stik tweed. Här från ur­brit­tis­ka eki­pe­ra­ren Cor­dings of Pic­ca­dil­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.