viss­te du att ...

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ko­sty­men för många upp­fat­tas som ett for­mellt sätt att klä sig. Det blev så först runt tret­ti­o­ta­let. In­nan dess var ko­sty­men ett re­la­tivt le­digt sätt att klä sig på. Fram tills dess bar en for­mellt klädd man frack el­ler jac­kett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.