Kän­ne­tec­ken

Plaza Uomo - - MANUAL -

Man bru­kar kän­na igen den­na stil på att ax­eln är för­längd, el­ler nå­got bre­da­re och med en lätt slut­tan­de form. Den har ock­så mi­ni­malt med vad­de­ring vil­ket gör den mjuk. Fram­styc­ket känns igen på att den sak­nar den ver­ti­ka­la söm som an­nars lö­per på var­je si­da, vil­ket gör sig bra om man väl­jer ett mönst­rat tyg. Vad gäl­ler fram­till så öpp­nar el­ler de­lar sig den även gans­ka myc­ket vid av­slu­tet, vil­ket ger en mjuk run­dad form. Slut­li­gen har man en re­la­tivt låg knap­po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.