Kän­ne­tec­ken

Plaza Uomo - - MANUAL -

Sti­len på­min­ner myc­ket om den klas­sis­ka men är mind­re gub­big. Ka­va­jer­na är nå­got kor­ta­re och snä­va­re, ­byx­or­na sma­la­re och gär­na li­te ­kor­ta­re. Till skill­nad från vad många tror så har de gär­na upp­bygg­da ax­lar och gär­na det som kal­las ro­ped shoul­der, el­ler ci­gar­rax­el på svens­ka, vil­ket är att är­mens in­sätt­ning stic­ker ut över ax­el­par­ti­et nå­got. De yng­re skräd­dar­na vå­gar ta ut sväng­ar­na mer med de­tal­jer som lågt sku­ren väst, po­lo­trö­ja un­der ka­va­jen, li­te mer struk­tur i tyg lik­som en bre­da­re färg­pa­lett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.