res med ­stil

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Jag tror på att re­sa lätt. Du be­hö­ver myc­ket ­mind­re än du tror. Jag gil­lar ty­ger som är stryk­tå­li­ga och som in­te skrynk­lar lätt. Så jag pac­kar: Ox­ford­skjor­tor och ­Wes­tern­skjor­tor. De är ock­så enk­la att tvät­ta om du be­hö­ver gö­ra det själv.

Man­ches­ter-och ­mo ll­skinns-byx­or.

Ett par ko­stym­skjor­tor.

Fle­ra upp­sätt­ning­ar slip­sar och bröst­näs­du­kar för va­ri­a­tion.

Bel­gi­an Sho es är ett bra kom­ple­ment. Lät­ta och ­an­vänd­ba­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.