fem mär­ken

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Dra­ke’s, jag är väl­digt ­par­tisk såklart, ef­tersom jag job­bar med dem, men jag har all­tid va­rit ett fan.

Mas­si­mo Al­ba är de­fi­ni­tivt en av mi­na fa­vo­ri­ter. ­Låg­mäld ele­gans, sär­skilt i ­de­ras Mi­la­no-bu­tik. All­tid mitt ­fa­vo­rit­bås på Pit­ti.

Ja­ke Mue­ser är en fan­tas­tisk skräd­da­re i West Vil­lage, nä­ra min lä­gen­het. Han är fan­tas­tisk. Mju­ka ax­klar.

Sal­va­to­re Pic­co­lo. Den sto­ra ­na­po­le­tans­ka skräd­da­ren. Verk­li­gen ­un­der­bar!

Bel­gi­an show s, jag äls­kar dem fort­fa­ran­de. Det är nå­got jag un­nar mig. Ett par vart fem­te år känns helt ok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.