på­läggs kal­var­na Nicho­las temp­le­man

Ef­ter någ­ra tuf­fa ­de­cen­ni­er har intresset för de­ras an­ri­ka brit­tis­ka be­spo­keskor­na vux­it. Nu sö­ker sig en ny ­ge­ne­ra­tion hant­ver­ka­re till yr­ket för att fö­ra det vi­da­re in i fram­ti­den. Pla­za Uomo har träf­fat någ­ra av den brit­tis­ka sko­kons­tens unga ny­ska­pa

Plaza Uomo - - REPORTAGE - jesper in­g­e­valds­son text och foto

Ål­der: 34. Yr­ke: Läst­ma­ka­re, dri­ver egen fir­ma. Fö­re­tag: Nicho­las Temp­le­man Be­spo­ke Sho­e­ma­ker. Webb: www.nicho­las­temp­le­man.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.