På be­ställ­ning

Plaza Uomo - - FINAL -

De­von Scott

Det här är för den som in­te är ute ef­ter att föl­ja tren­der ut­an som vill få ihop den per­fek­ta gar­de­ro­ben. Du får ett smak­prov på rik­tigt snygg ”Ame­ri­ca­na cool” – med eu­ro­pe­isk käns­la – allt för man­nen som upp­skat­tar ita­li­enskt hant­verk och fransk om­sorg som de­tal­jer. @de­vons­cott­ny www.de­vons­cott­ny.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.