Nya gub­bar i Väst­ra Vång

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

GULDFYND. Drygt tio guld­gub­bar och -gum­mor da­te­ra­de till mel­lan 500 och 700-tal har hit­tats vid en ut­gräv­ning vid järn­ål­ders­plat­sen Väst­ra Vång i Ble­kinge.

År 2013 på­träf­fa­des 29 guld­gub­bar där, det tred­je störs­ta fyn­det i Sve­ri­ge. Flest har hit­tats i Upp­åk­ra.

Väst­ra Vång an­ses ha va­rit ett re­gi­o­nalt cent­rum för makt och re­li­gi­on. Byn var stor och till­ver­ka­de järn som sål­des vi­da­re. I år un­der­sök­tes en kul­le mitt i byn där ett stör­re hus har stått.

– Det var ing­et van­ligt bo­nings­hus ut­an san­no­likt för­knip­pat med ri­tu­el­la hand­ling­ar och makt­ut­öv­ning, sä­ger Björn Nils­son, ar­ke­o­log vid Lunds uni­ver­si­tet och en av pro­jekt­le­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.