Populär Arkeologi

Östersjöns unika vrakfynd

-

VRAK. Fartygsläm­ningar som påträffade­s vid Skeppsholm­en i Stockholm i somras har med stor sannolikhe­t identifier­ats som Scepter, ett av Gustav II Adolfs flaggskepp, byggt år 1615.

Nyligen har även två äldre skepp påträffats i Östersjön. Det ena tros vara en kogg, daterad till 1300-1400-tal. Koggen dominerade handeln i Östersjön. Det andra skeppet uppskattas vara från 1500-talet och står fortfarand­e med masten rakt upp, fullt utrustad.

Nu planeras ett marinarkeo­logiskt museum om Östersjöns unika kulturarv i Stockholm. Det ska stå klart 2020.

 ??  ?? Det mesta av vraket vid Skeppsholm­en kommer att ligga kvar.
Det mesta av vraket vid Skeppsholm­en kommer att ligga kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden