Den mi­no­is­ka pa­latskul­tu­ren

Populär Arkeologi - - Upptäckten -

Runt 2000 f.kr. bör­ja­de de så kal­la­de pa­lat­sen att byg­gas i ett an­tal bo­sätt­ning­ar på Kre­ta. Det är oklart hur de styr­des och vil­ka som ha­de rätt att an­vän­da dem, men de var då­ti­dens cent­ra för makt och ri­ke­dom. Ad­mi­nist­ra­tion, pro­duk­tion och ma­ga­si­ne­ring av livs­me­del låg un­der pa­lat­sens kon­troll. Även till­verk­ning­en av lyx­ar­tik­lar och ut­fö­ran­det av sto­ra kul­te­ve­ne­mang or­ga­ni­se­ra­des via pa­lat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.