The At­las of 1 000 an­ci­ent ge­nom­es

Populär Arkeologi - - Reportage -

Det femå­ri­ga pro­jek­tet star­ta­de 2017 och fi­nan­sie­ras med 40,4 mil­jo­ner kro­nor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.