Om re­san

Populär Arkeologi - - Landet Runt -

Da­tum: 20–26 sep­tem­ber 2018 Pris för pre­nu­me­ran­ter på Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi: 17 950 kr (or­di­na­rie pris 18 950 kr) En­kel­rumstillägg: 1 800 kr I pri­set in­går:

● Flyg från Stock­holm till Ti­ra­na med Austri­an Air­li­nes t/r in­kl. skat­ter och bräns­le­tillägg

● Trans­fer och trans­por­ter i egen buss un­der vis­tel­sen i Al­ba­ni­en

● 6 fru­kostar, 6 lun­cher (varav 1 lätt­lunch) och 5 mid­da­gar.

● 6 nät­ter i de­lat dub­bel­rum på mel­lan­klass­ho­tell

● Al­lan Klyn­ne som ci­ce­ron un­der he­la re­san

● Eng­elsk­ta­lan­de lokal­gui­de

● Al­la in­trä­den och be­sök en­ligt pro­gram

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.