Om vår ci­ce­ron

Populär Arkeologi - - Landet Runt -

Al­lan Klyn­ne är ar­ke­o­log och fil. dr i an­ti­kens kul­tur och sam­hälls­liv. Han har ett spe­ci­al­in­tres­se för ro­mar­ti­den och har bland an­nat lett ut­gräv­ning­ar i Rom. Dess­utom är han för­fat­ta­re och över­sät­ta­re. 2009 gav han ut den kri­ti­ker­ro­sa­de boken Kle­o­pat­ra – Liv och le­gend och 2016 ut­kom Pyrr­hos – seg­ra­ren som för­lo­ra­de. Al­lan är en myc­ket om­tyckt ci­ce­ron och han har lett fle­ra hi­sto­ris­ka re­sor i Al­ba­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.