Viss­te ni att!

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Da­gens in­vå­na­re på Sar­di­ni­en kan ses som di­rek­ta ätt­ling­ar till män­ni­skor­na som spred jord­bru­ket i Me­del­havs­om­rå­det för 8 000 år se­dan. De tog sig till Ibe­ris­ka halvön och är ge­ne­tiskt oli­ka de mi­gre­ran­de jord­bru­ka­re som slog sig ner i nor­ra och cen­tra­la Eu­ro­pa. Det­ta en­ligt en ny stu­die av bland and­ra Mat­ti­as Ja­kobs­son, ge­ne­ti­ker vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.