1000

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Så många fos­si­la mänsk­li­ga ge­nom har forsk­ning­en nu be­ar­be­tat. De se­nas­te in­går i två ar­tik­lar i Na­tu­re, varav en nämns ovan. Re­sul­ta­ten rör eu­ro­pe­isk för­histo­ria på sten- och brons­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.