Hebre­is­ka

Populär Arkeologi - - Överskott -

Ler­skär­van är da­te­rad till den by­san­tis­ka pe­ri­o­den. De tre bok­stä­ver­na är mo­dern hebre­is­ka och ut­gör ba­ra en del av ett ord som kanske be­skri­ver ett sätt att de­la upp Temp­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.