Upp­hit­ta­de smyc­ken

Populär Arkeologi - - Överskott -

Smyc­ken av mesta­dels me­tall, men även ädelsten, glas, brons, sil­ver och guld, från främst de mo­der­na pe­ri­o­der­na. Tro­li­gen har de till­hört Tem­pel­ber­gets be­sö­ka­re. Forsk­ning­en är än­nu in­te klar med des­sa fö­re­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.